HOE WERKT HET AANNEMEN VAN PERSONEEL OP DE LOONLIJST?

Slide 1. Arbeidsovereenkomst Leg afspraken vast (salaris, uren etc.) 2. Loonheffing In te vullen door werknemer 3. Kopie ID bewijs Bewaren in administratie 4. Salarisadministratie Inrichten of uitbesteden 5. Loonstrook Nettoloon berekenen en salaris- specificatie genereren 6. Salarisadministratie Loonheffing aangeven bij de Belastingdienst 7. Verzekeringen Aansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim (begin en einddatum, functie, salaris uren etc.)
 1. Maak een arbeidsovereenkomst waarin je afspraken vastlegt (begin en einddatum, functie, salaris uren etc.)

 2. Laat de werknemer een loonheffingsverklaring invullen en ondertekenen

 3. Neem een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer op in je administratie (geen rijbewijs)

 4. Richt een salarisadministratie in of besteed dit uit (aan ons)

 5. De salarisadministratie berekent het nettoloon en genereert de salarisspecificatie

 6. De salarisadministratie geeft de loonheffing aan bij de Belastingdienst

 7. Denk na over verzekeringen (aansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim) of krijg een advies op maat van ons

HOE WERKT HET AANNEMEN VAN PERSONEEL OP DE LOONLIJST?

Slide 1. Arbeidsovereenkomst Leg afspraken vast (salaris, uren etc.) 2. Loonheffing In te vullen door werknemer 3. Kopie ID bewijs Bewaren in administratie 4. Salarisadministratie Inrichten of uitbesteden 5. Loonstrook Nettoloon berekenen en salaris- specificatie genereren 6. Salarisadministratie Loonheffing aangeven bij de Belastingdienst 7. Verzekeringen Aansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim begin en einddatum, functie, salaris uren etc.
 1. Maak een arbeidsovereenkomst waarin je afspraken vastlegt (begin en einddatum, functie, salaris uren etc.)

 2. Laat de werknemer een loonheffingsverklaring invullen en ondertekenen

 3. Neem een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer op in je administratie (geen rijbewijs)

 4. Richt een salarisadministratie in of besteed dit uit (aan ons)

 5. De salarisadministratie berekent het nettoloon en genereert de salarisspecificatie

 6. De salarisadministratie geeft de loonheffing aan bij de Belastingdienst

 7. Denk na over verzekeringen (aansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim) of krijg een advies op maat van ons

SALARISADMINISTRATIE AAN ONS UITBESTEDEN?

Slide Stap 5 U ontvangt een SEPA betaalbestand om in
eenmaal alle nettolonen uit te betalen
Stap 4 U en uw medewerkers krijgen maandelijks salaris-
specificaties en loonaangiftes via de online omgeving
Stap 3 Wij passen de juiste CAO bepalingen
voor u toe (indien van toepassing)
Stap 2 Wij vragen een loonheffingsnummer voor
u aan en richten uw salarisadministratie in
Stap 1 U krijgt een format arbeidscontract en
loonheffingsverklaring van ons

…WIJ BIEDEN DAARNAAST NOG VEEL MEER!

 • Maandelijks aanleveren van de loonjournaalpost (nodig voor je boekhouding)
 • Periodieke aangifte bij het pensioenfonds
 • Variabele uren en vakantiedagen bijhouden via onze online omgeving.